รอวันประชาชนชนะ... ไม่อยากได้ประเทศไทยชนะ

รอวันประชาชนชนะ... ไม่อยากได้ประเทศไทยชนะ

"ประเทศไทยชนะ"  พวกมึงรวยประชาชนเป็นขอทาน แบ่งแยกชนชั้น

ระบอบประยุทธ์อำนาจนิยม ราชการกดหัวประชาชนเป็นศัตรูกับประชาชน ปกครองด้วยกฎหมายและการเก็บภาษีบังคับให้ประชาชนเสียภาษีแพง

แบ่งแยกชนชั้นแบ่งแยกมนุษย์ต้องลงทะเบียนทุกอย่าง ได้รับจากรัฐไม่ทุกคน และไม่เท่ากัน

นายพลคนเดียวใช้เสียงได้เท่าประชาชนครึ่งประเทศ

"ประชาชนชนะ"  คนไทยทุกคนรวยเหมือนกันหมด ไม่แบ่งชนชั้น

ระบอบทักษิณประชาชนมีอำนาจ ข้าราชการให้บริการรับใช้ประชาชนด้วยความรักความเมตตาประชาชนรักข้าราชการ

ปกครองด้วยการเก็บภาษีตามความสมัครใจซื้อมากเสียมากตามกำลังซื้อกำลังขาย

แจกเงินครบทุกคนมีสิทธิเข้าถึงเงินได้ทุกชนชั้นไม่แบ่งแยกประเภทไม่แบ่งแยกชนชั้น นายพลก็มีเสียงเดียวเท่ากับประชาชนทุกคน

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1

1 ความเห็น

 
3 ส

 ไอ่เห้เผด็จการ

โกรธแล้ว

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1
คุณรู้สึก ถูกใจ