จารึกไว้บนหนังหมา

จารึกไว้บนหนังหมา

7 ตัวที่ตัดสิน
อนค +หมารับจ้างอีก1.

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3

1 ความเห็น

 
3 ส

จำหนังหมา

โกรธแล้ว

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  4